The Success EP.40: โครงการปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพ เพื่อความยั่งยืน จ.เชียงใหม่

“ช้าง” เป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ถูกใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงทั้งเรื่อการเดินทาง การขนส่ง และที่สำคัญช้างยังถือเป็นพระชพาหนะคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

ในปัจจุบันความสำคัญของ “ช้าง” ถูกลดลงอย่างน่าใจหาย แต่ก็ยังคงมีกลุ่มคนและหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับช้างและ “พืชอาหารช้าง” ดั่งเช่นบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้สนับสนุนทุนวิจัยพืชอาหารช้างให้กับทาง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังทำให้เกษตรกรและปางช้างใน พื้นที่ดังกล่าว ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ติดตามรายการ The Success ได้ที่

Facebook: Success Channel

Youtube: SUCCESS CHANNEL

Twitter: Success Channel

Instagram: successchannelonline

Tiktok: successchannel

ALL TV online UPDATE