การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 Thailand Franchise Award 2021

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการธุรกิจ แฟรนไชส์ ในพิธีมอบรางวัล “การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021 โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.  ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

โดยเป็นการร่วมพิธีมอบรางวัลในรูปแบบการรับชมออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมรับชมงานได้ที่  https://bit.ly/3kmc4L1 (เพื่อเป็นการยืนยัน หลังจากการลงทะเบียน ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่ง Link Zoom เพื่อเข้าร่วมงานให้ท่านทาง อีเมล์ ที่ได้แจ้งไว้)

ALL News Biz & Society UPDATE