“Art for Sustainability” ศิลปะสร้างค่า สู่สมดุลโลก ในโซน SX Better World ในงาน SX2023

เชิญชวนคนรักงานศิลปะ การถ่ายภาพ และการออกแบบ มาร่วมสัมผัสผลงานอันสร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่แนวคิดความยั่งยืนเพื่อโลกที่ “SX Better World” ในมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายในโซน “SX Better World” ผู้เข้าชมงานจะพบกับการจัดแสดงผลงานด้านศิลปะที่หลากหลายทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรม งานภาพถ่าย  งานศิลปะและการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ทั้ง 2 และ 3 มิติ  งานออกแบบการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ในส่วนของงานจัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรรมนั้น ได้นำผลงานส่วนหนึ่งจากโครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดประกวดในหัวข้อ รักโลก มาจัดแสดง เพื่อร่วมสะท้อนมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวเสมือนจริง หรือศิลปะเชิงรูปลักษณ์ ภายใต้การตีความหมาย ของความรัก ความใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อโลกของเรา ทั้งในมุมมองธรรมชาติ และมิติทางสังคม ที่มีต่อแนวคิดเพื่อความยั่งยืนของโลกการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย

โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ  ซึ่งจัดแสดงใน 3 โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการประกวดภาพถ่าย ASEAN SX Photo Contest 2023 ภายใต้หัวข้อ “Good Balance, Better World” โครงการประกวดภาพถ่าย ห้วงเวลาในธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ให้กับประชาชนทั่วไป หัวข้อการประกวดภาพถ่าย แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช  และห้วงเวลาแห่งชีวิต  โครงการประกวดภาพถ่าย ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทยซีซั่น 1 ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1  นิทรรศการภาพถ่าย “10 ภาพเล่าเรื่องในหัวข้อ  “สายน้ำแห่งชีวิต Water of Life  จากโครงการประกวดภาพถ่ายสารคดี โดยนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย  และ ห้องภาพฉายานิติกร เก็บภาพแห่งความประทับใจจากงาน ไว้เป็นที่ระลึกกับฉากสวยๆ ที่ออกแบบมาเพื่องานนี้

โดยเฉพาะ รายได้จากการบริการจะนำไปมอบให้กับหน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป การประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ TRASH to TREASRE Art & Design Contest ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด สร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการนำสิ่งเหลือใช้ นำกลับมามีชีวิตใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ให้มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย นำโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ Creative Young Designers” ร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการ Educational Instituted Support Activity (eisa) เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กับชุมชนผ้าขาวม้าทอมือที่เป็นเครือข่ายของบริษัท ประชารัฐฯ ได้เป็นที่รู้จักในสากลต่อไป

ร่วมเสริมสุนทรียภาพแห่งการสร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก ตามคอนเซ็ปงานปีนี้คือ “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” “Good Balance Better World” ผ่านมิติด้านงานศิลปะกับโซน Better World ภายในงาน SX 2023 ชั้น G  ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SX2023 ได้ที่ช่องทางหลัก เว็บไซต์ : www.sustainabilityexpo.com หรือ https://bit.ly/web_sx_pr เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/SX.SustainabilityExpo หรือ https://bit.ly/fb_sx_pr ไลน์ : @sxofficial แอปพลิเคชัน : Sustainability Expo (iOS App Store: https://bit.ly/iOS_SX_PR / Play Store SX: https://bit.ly/Android_SX_PR)                                                                                                     

ALL News Biz & Society UPDATE