กรมคุมประพฤติ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” เพื่อร่วมสร้างสรรค์ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ได้กลับคืนสู่สังคม

โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีเวทีให้ฝึกฝีมือ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านการทำหนังสั้น เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักให้สังคมเกิดความเข้าใจ ยอมรับ ให้โอกาสผู้กระทำผิด กลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท นอกจากนั้นผลงานของผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วย

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th หรือสอบถาม โทร 093-4283636 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-    นักเรียน,นิสิต,นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย
-    ไม่จำกัดเพศ
-    อายุไม่เกิน 25 ปี
-    สมัครแบบทีม ทีมละ 2-5 คน

รางวัลการประกวด
-    รางวัลชนะเลิศ                                 150,000 บาท    พร้อมโล่และเกียรติบัตร
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                100,000 บาท    พร้อมโล่และเกียรติบัตร
-    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                50,000 บาท      พร้อมโล่และเกียรติบัตร
-    รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ                20,000 บาท     พร้อมเกียรติบัตร
-    รางวัล Popular Vote 1 รางวัล           20,000 บาท     พร้อมเกียรติบัตร     

รางวัลสนับสนุนทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม จะได้รับรางวัลจำนวนเงิน 15,000 บาท     

ALL Entertainment UPDATE