ซานต้าคิดส์ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส เข้าชมการแสดงทิพยศิลป์แห่งสยาม ครั้งที่ 2

พยประกันภัย ร่วมกับ ไนน์ฟ็อกซ์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จัดการแสดงทิพยศิลป์แห่งสยามตอน "เภรี บุก ลงกา ศึกแห่งองค์รามาวตาร” เพื่อส่งเสริมสืบสานและต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าสุดยิ่งใหญ่ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี เยาวชนจากโครงการ ซานต้าคิดส์ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส เข้าร่วมชม

ALL TV online UPDATE