กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้า 3 รางวัลดีเด่น ด้านการสร้างประสบการณ์การบริการ จากเวทีระดับภูมิภาค

img

“รางวัลดีเด่น” – กรุงศรี คอนซูมเมอร์  ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล คว้า 3 รางวัลดีเด่นด้านการสร้างประสบการณ์การบริการที่ดีให้กับลูกค้า จากงาน The Digital CX Awards 2020 เวทีระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย The Digital Banker ได้แก่รางวัลชนะเลิศ ประเภทศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าดีเด่น ด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Outstanding Customer Experience - Contact Center) จากการนำ AI Manow มาให้บริการ, รางวัลชนะเลิศประเภทการพิจารณาอนุมัติบัตรดีเด่น จากการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล (Best Digital Customer Experience – Underwriting) และรางวัลดีเด่นด้านการใช้ AI (Best Use of AI for Customer Experience)  โดยการใช้ AI เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์บริการของบริษัทที่ตรงใจและถูกใจได้ดีที่สุด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มุ่งยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องของกรุงศรี คอนซูมเมอร์

(ภาพเรียงจากซ้ายไปขวา)
1. นายธานี ศรีกุญชร       ผู้อำนวยการ แผนกวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ 
2. นางอัญชุลี แววทอง    ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ 
3. นางทิพยวัณย์ ตริยาวธัญญู
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Data Science and Data Ecosystem กรุงศรี คอนซูมเมอร์ 
4. นางสาวมธุรวดี เศรษฐนันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ 

ALL News Biz & Society UPDATE