เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินสนับสนุนแด่ มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

img

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินสนับสนุนแด่ มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อโครงการแสงแก้ว ผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน จำนวน 1,000,000 บาท

ALL News Biz & Society UPDATE