เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3”

img

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ นายวุฒิเกียรติ  เตชะมงคลาภิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดนิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” แนะนำ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ให้กับเยาวชน ไทย ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน โดยในงานมี บุคคลต้นแบบด้านอาชีพ นายชญานิน หาญการสุจริต (ซ้ายสุด) วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ (ขวาสุด) เกษตรกรยุคใหม่ พร้อมด้วยนางสาวแวนดา สหวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) และ.ญ. พาขวัญ สหวงษ์ เข้าร่วมงาน

ALL News Biz & Society UPDATE